Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva Intrafix Primeline – Infuzioni set za gravitacionu infuziju

Proizvođač B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, 34212, Melsungen, Nemačka izdao je Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva Intrafix Primeline – Infuzioni set za gravitacionu infuziju, kat. broj 4062957, lot 3F1001890.

Proizvođač je, nakon interne kontrole kvaliteta, utvrdio da postoji mala verovatnoća curenja na navedenim sistemima za infuziju Intrafix Primeline, zbog problema prilikom spajanja linija, blizu konektora.
Na osnovu rezultata interne kontrole, proizvođač se odlučio na bezbednosno korektivnu meru na terenu povlačenja navedenog lot-a sa tržišta u Republici Srbiji.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Intrafix Primeline, proizvođača B.Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, 34212, Melsungen, Nemačka, izdala Rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskog sredstva br. 515-02-01153-13-001 od 02.08.2013. godine, sa rokom važenja do 30.07.2018. godine. Nosilac Rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskog sredstva je preduzeće B.BRAUN ADRIA RSRB D.O.O., Vladimira Popovića 6, Beograd, Republika Srbija.

Pismo obaveštenja proizvođača o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta medicinskog sredstva Intrafix Primeline – Infuzioni set za gravitacionu infuziju., možete pregledati OVDE .