Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu IL test Magnesium – Klinička hemija, elektroliti

Proizvođač INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, Viale Monza 338, 20128, Milano, Italija, izdao Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu IL test Magnesium – Klinička hemija, elektroliti, kataloški broj: 00018259240, lot broj: svi.

Internim ispitivanjem od strane proizvođača utvrđeno je da, ukoliko se korisnik pridržava uputstva za upotrebu koje daje određen redosled pipetiranja i „CARRYOVER“ logiku, koji su navedeni u uputstvu za upotrebu za ILab 600/500 i uputstvu za upotrebu za ILab Taurus, dobijene vrednosti za magnezijum bi mogle biti više od očekivanih. Utvrđeno je da je problem u „CARRYOVER-u“ , odnosno u prenosu reagensa između dve analize, koji zaostaje na igli, kada se test za određivanje magnezijuma radi kao deo rutinskog posla.
Zbog navedenog, proizvođač se odlučio na bezbednosno korektivnu meru koja obuhvata izdavanje obaveštenja o medicinskom sredstvu u vezi sa neophodnim redosledom pipetiranja od strane korisnika.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod IL test Magnesium, proizvođača INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, Viale Monza 338, 20128, Milano, Italija, izdala Rešenje o upisu medicinskih sredstava u registar medicinskih sredstava br. 515-02-0030-12-001, od 10.04.2012. godine, sa rokom važenja do 10.04.2017. godine. Nosilac upisa navedenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava je preduzeće MAKLER D.O.O., Beogradska 39/7, Beograd, Srbija.

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu IL test Magnesium – Klinička hemija, elektroliti, možete pregledati ovde .