Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu HomeChoice Automated Set Tip: Cycler set Model: 4, 8 prong

Proizvođač Baxter Healthcare Corporation Renal Devision, 1620 Waukegan Road McGaw Park, IL 60085, SAD, izdao je Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu HomeChoice Automated Set Tip: Cycler set Model: 4, 8 prong – Set za peritonealnu dijalizu, automatski, 4-8 kraka sa kasetom
Detaljnije o ovom obaveštenju

Proizvođač se odlučio na bezbednosno korektivnu meru na terenu kojom će ukazati korisnicima na greške u trenutno važećem uputstvu za upotrebu navedenog medicinskog sredstva.

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu HomeChoice Automated Set Tip: Cycler set Model: 4, 8 prong – Set za peritonealnu dijalizu, automatski, 4-8 kraka sa kasetom, možete pregledati OVDE.