Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva Multiple Clip Applier Model: Ligaclip

Proizvođač Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475 Calle C, 00969 Guaynabo, Puerto Rico, SAD izdao je Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva Multiple Clip Applier Model: Ligaclip – Endoskopski aplikator za klipseve (kod proizvoda – ER320).

Ethicon Endo-Surgery pokreće dobrovoljno povlačenje sa tržišta LIGACLIP 10mm M/L Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier (ER320) (LIGACLIP 10mm M/L endoskopskog aplikatora rotirajućih multiplih klipsi, ER320) zbog mogućeg formiranja klipsi i problema u vezi sa punjenjem endoskopa koji mogu dovesti do neispravnog formiranja klipsi i nedovoljne okluzije krvnog suda ili neke druge strukture. Ovo dobrovoljno povlačenje sa tržišta obuhvata proizvod sa kodom ER320 i/ili pakovanja za izvođenje procedure (Procedure Packs) i/ili FLEX TRAY™ Procedure Delivery Systems (FLEX TRAY™ sisteme za izvođenje procedure) koji sadrže proizvod sa kodom ER320 u okviru naznačenih datuma isteka roka upotrebe.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Multiple Clip Applier Model: Ligaclip – Endoskopski aplikator za klipseve, proizvođača Ethicon Endo-Surgery, Inc. a Johnson & Johnson company, 4545 Creek Road, SAD izdala Obnovu dozvole za stavljanje u promet medicinskih sredstava br. 04-124/10 od 08.03.2010. godine, sa rokom važenja do 30.06.2014. godine. Nosilac dozvole za stavljanje u promet medicinkog sredstva je preduzeće Johnson & Johnson S.E. Inc. predstavništvo Beograd, Omladinskih brigada 88b, Beograd.

Pismo obaveštenja proizvođača o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta medicinskog sredstva Multiple Clip Applier Model: Ligaclip – Endoskopski aplikator za klipseve, možete pregledati OVDE .