Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Extended Life Transfer Set

Proizvođač Baxter Healthcare Corporation Renal Division, 1620 Waukegan Road MoGaw Park, IL 60085, SAD, izdao je Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Extended Life Transfer Set – Transfer set za peritonealnu dijalizu, ekstenzivni sledećih brojeva modela:

  • 5C4160; 5C4449; 5C4482; R5C4482; R5C4482E; R5C4325; R5C4326; 5C4483; R5C4483 i R5C4484.

Proizvođač se odlučio na bezbednosno korektivnu meru kojom izdaje Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu, a tiče se ažuriranja uputstva za upotrebu medicinskog sredstva, kako bi se unapredilo obeležavanje istog i osigurala doslednost u informisanju vezanom za Transfer set. Izmenom uputstva za upotrebu, proizvođač je odlučio da naglasi važnost korišćenja pravih hemijskih agenasa za konektore Transfer seta, kao i važnost nekorišćenja preterane sile prilikom rada sa mehanizmom Transfer Seta, tokom procesa peritonealne dijalize. Ove informacije su značajne i za samog pacijenta, koji nema pristup Uputstvu za upotrebu.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Extended Life Transfer Set – Transfer set za peritonealnu dijalizu, ekstenzivni proizvođača Baxter Healthcare Corporation Renal Division, 1620 Waukegan Road MoGaw Park, IL 60085, SAD, izdala Dozvolu o stavljanju u promet medicinskih sredstava br. 04-1109/09 od 24.12.2009. godine, sa rokom važenja do 10.12.2014. godine. Nosilac Dozvole za stavljanje u promet medicinskih sredstava je preduzeće Diacell d.o.o., Ilije Garašanina 23, Beograd.

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu Extended Life Transfer Set – Transfer set za peritonealnu dijalizu, ekstenzivni, možete pregledati OVDE .