Obaveštenje o brisanju medicinskog sredstva BD Micro-Fine Pen Needles iz Registra medicinskih sredstava

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je izvršila brisanje medicinskog sredstva BD Micro-Fine Pen Needles – Igle za pen za aplikaciju leka, klase IIa, nosioca upisa Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo, Beograd, proizvođača Becton Dickinson and Company (BD), SAD, iz Registra medicinskih sredstava.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je 10.12.2012. godine, ukinula Rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava broj 515-02-0116-12-001 od 06.04.2012. godine, za predmetno medicinsko sredstvo, na pismeni zahtev nosioca upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, uz obrazloženje da se zahtev podnosi iz komercijalnih razloga i da navedeno medicinsko sredstvo nikada nije pušteno u promet u Republici Srbiji, kao i na osnovu pismenog obaveštenja proizvođača o tome da se navedeno medicinsko sredstvo povlači iz prometa u Republici Srbiji.

Rešenje o brisanju medicinskog sredstva iz Registra medicinskih sredstava, možete pregledati.
BD Micro-Fine Pen Needles – Igle za pen za aplikaciju leka, nosioca upisa Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo, Beograd, proizvođača Becton Dickinson and Company (BD), SAD