Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskih sredstava koja sadrže jastučiće za uzemlјenje

Proizvođač Covidien LP (formerly known as Valleylab a division of Tyco Healthcare Group LP), 5920 Longbow Drive Boulder, Colorado 80301, SAD izdao je Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskih sredstava koja sadrže jastučiće za uzemljenje:

1) DGP-HP RFA High-Power single use grounding pad and Cool-tip RFA Electrode Kits Model: ACT1020, ACT1030, ACT1507, ACT1510, ACT1520, ACT1530, ACT2020, ACT2030, ACT2530 – Elektroda sistema za RF ablaciju
2) Cool-tip RF System Electrode kits cluster, Model: ACTC1025, ACTC1030, ACTC1525, ACTC2025 – Elektroda sistema za RF ablaciju
3) Cool-tip RF System Accessories Model: DGP-HP – Potrošni materijal sistema za ablaciju
Detaljnije