Obaveštenje o povlačenju medicinskog sredstva sa tržišta ARCHITECT CA 19-9 Reagent Kit

Proizvođač Abbott Laboratories Diagnostics Division, 100 Abbott Park Road, Illinois 60064-6092, SAD, izdao je Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva ARCHITECT CA 19-9 Reagent Kit – Imunohemija, tumor markeri, sledećih kataloških brojeva i brojeva proizvodnih serija:
Kat. br. / Br.serije
2K91-27 / 08849M500
2K91-20 / 08851M500
2K91-25 / 08852M500
2K91-25 / 08853M500
2K91-27 / 10122M500
2K91-25 / 10040M500

Proizvođač se odlučio na povlačenje navedenih serija medicinskog sredstva zbog postojanja mogućnosti da ovih šest serija daje povišene rezultate kod pacijenata. Abbott kontrole ne mogu da otkriju ovo povišenje rezultata i njihove vrednosti su unutar opsega.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod ARCHITECT CA 19-9 Reagent Kit, proizvođača Abbott Laboratories Diagnostics Division, 100 Abbott Park Road, Illinois 60064-6092, SAD izdala Dozvolu za stavljanje u promet medicinskog sredstva br. 02-1226/07 od 31.08.2007. godine, sa rokom važenja do 30.08.2012. godine. Nosilac dozvole za stavljanje u promet medicinkog sredstva je preduzeće Abbott Laboratories S.A. Predstavništvo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd.

Pismo obaveštenja proizvođača o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta medicinskog sredstva ARCHITECT CA 19-9 Reagent Kit – Imunohemija, tumor markeri, možete pregledati.

Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta