Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Supportair – Respirator

Proizvođač Airox, Parc d’ Activites Pay-Pirenees L’echangeur 64008 PAU, Francuska, izdao je Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu: Supportair – Respirator. Nakon pritužbi korisnika da se ventilator ne može pokrenuti ili ne radi kada se napaja sa unutrašnje baterije, proizvođač je sproveo istragu kojom je uočeno da je za ovo odgovorno otkazivanje „S53“-komponente ventilatora, označene kao kondenzator. Ventilator će nastaviti sa radom na spoljnjoj bateriji ili na A/C napajanju iz električne mreže. Na osnovu navedenog, proizvođač je pokrenuo bezbednosno korektivnu meru kojom predviđa izdavanje Obaveštenja o bezbednosti. Obaveštenje o bezbednosti sadrži preporuku za zamenu sporne komponente kroz servis, odnosno revidirano godišnje održavanje aparata. Proizvođač je predvideo da ovu informaciju implementira u Uputstva za održavanje, odnosno, da kao stavku stavi obaveznu zamenu komponente „S53“. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Supportair, proizvođača Airox, Parc d’ Activites Pay-Pirenees L’echangeur 64008 PAU, Francuska, izdala Dozvolu za stavljanje u promet medicinskog sredstva pod br 04-34/09 od 23.01.2009. godine, sa rokom važenja do 13.02.2010.godine. Nosilac dozvole za navedeno medicinsko sredstvo je preduzeće Mediray, Šumatovačka 48, Beograd. Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu Supportair – Respirator, možete pregledati.

  Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu