Obaveštenje o povlačenju medicinskog sredstva sa tržišta Disposable Imaging Device Accessories

Proizvođač Liebel-Flarsheim Company, 2111 East Galbraith Road, Cincinnati, OH 45237, SAD izdao je Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva Disposable Imaging Device Accessories, Syringes and Tubing Model: 801104, 801103, 801801, 801106, 801107, 601195 – Špric i produžetak cevi za injektor.

Naime, proizvođač je utvrdio da je kod medicinskih sredstava Disposable Imaging Device Accessories, Syringes and Tubing Model: 801104, 801103, 801801, 801106, 801107 otpečaćeno sterilno pakovanje, čime je narušena sterilnost proizvoda. Proizvođač smatra da je na osnovu toga potrebno pokrenuti bezbednosno korektivne mere u smislu povlačenja medicinskog sredstva određenih modela i lotova.