Промет и потрошња ветеринарских лекова

Прикупљање и обрада података о промету и потрошњи ветеринарских лекова

Промет ветеринарских лекова (по годинама) можете прегледати ОВДЕ .


Закон о лековима и медицинским средствима Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2010) је прописао надлежност Агенције у пословима прикупљања и обраде података о промету и потрошњи лекова и медицинских средстава, као и носиоца дозвола за промет лекова на велико, који су дужни да воде евиденцију о врсти и количини продатих лекова у Републици Србији, као и о увезеним и извезеним лековима по појединачним паковањима.

АЛИМС је дужан да прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у једној календарској години. Ови извештаји представљају службену тајну, а обрађени подаци доступни су јавности.

Подаци који су прикупљени за одређени временски период се обрађују у складу са препорукама Светске здравствене организације и методологијом која обезбеђује добијање и приказ финансијско-статистичких показатеља и здравствених фармакоекономско-епидемиолошких показатеља употребе ветеринарских лекова у нашој средини.

Употреба ветеринарских лекова обухвата промет, дистрибуцију, прописивање и коришћење лекова у друштвеној заједници, са посебним нагласком на медицинске, социјалне и економске последице. АТЦ систем је систем за класификацију који лекове дели у групе на основу органа или система на које делују у складу са својим хемијским, фармаколошким и терапијским својствима. Свака супстанца се идентификује специфичном алфанумеричком ознаком, па је могуће груписати оне са сличним карактеристикама у АТЦ нивое.

АТЦ систем успостављен је на нивоу Светске здравствене организације (СЗО) како за хумане тако и за ветеринарске лекове. Систем класификације за ветеринарске лекове АТЦвет је базиран на истим принципима као и АТЦ систем за хумане лекове и називи нивоа су преузети из тог система. У појединим случајевима када називи нивоа у хуманом АТЦ систему нису прикладни за ветеринарску медицину они се прилагођавају ветеринарској медицини. Обично, специфичне АТЦвет групе се успостављају за ветеринарске лекове чије се индикације разликују од индикација за сличне хумане лекове, као што су, на пример, имунолошки препарати (QI), антибактеријски лекови за интрамамарну примену (QJ51) и антиинфективи и антисептици за интраутерину примену (QG51).

У АТЦвет индексу ИНН имају припадајућу шифру од осам словно-бројчаних знакова који карактеришу пет нивоа класификација. Први знак је увек слово Q које говори да је у питању ветеринарски лек.

 • QA- ДИГЕСТИВНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ
 • QB- КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ
 • QC- КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ
 • QD- ДЕРМАТОЛОШКИ ЛЕКОВИ
 • QG- ГЕНИТОУРИНАРНИ СИСТЕМ И ПОЛНИ ХОРМОНИ
 • QH- ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЕНУ, ИЗУЗЕВ ПОЛНИХ ХОРМОНА И ИНСУЛИНА
 • QI- ИМУНОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ
 • QJ- АНТИИНФЕКТИВНИ ЛЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЕНУ
 • QL- АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ
 • QM- МИШИЋНО КОСТНИ СИСТЕМ
 • QN- НЕРВНИ СИСТЕМ
 • QP- АНТИПАРАЗИТИЦИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ
 • QR- РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ
 • QS- ЧУЛНИ ОРГАНИ
 • QV- ОСТАЛИ ЛЕКОВИ

Јединствена препоручена класификација АТЦвет омогућава поређење података о промету ветеринарских лекова.

Имајући у виду да за ветеринарске лекове није одређена Дефинисана Дневна Доза (ДДД), изражавање потрошње у килограмима или тонама, у односу на активне супстанце ветеринарских лекова, може да омогући детаљнији увид у обим потрошње независан од формулације и величине паковања.

Анализа употребе лекова је инструмент обезбеђења квалитета и користи се за праћење и оцењивање коришћења лекова према договореним критеријумима/стандардима, а према потреби се њиме препоручује промена праксе у циљу унапређења квалитета, сигурности и рентабилности прописаних лекова.