Документи / Извештаји

2021. година

2020. година

2019. година

2018. година

2017. година

Програм рада Агенције за 2017. годину
Финансијски план за 2017. годину
Извештај о раду за 2017. годину

2016. година

Програм рада Агенције за 2016. годину
Финансијски план за за 2016. годину
Финансијски извештај за 2016. годину
Извештај о раду за 2016. годину
Извештај независног ревизора (2016. година)

2015. година

Програм рада Агенције за 2015. годину
Финансијски план за 2015. годину
Финансијски извештај за 2015. годину

Извештај о раду за 2015. годину
Извештај независног ревизора (2015. година)

2014. година

Извештај независног ревизора (2014. година)

Финансијски извештај за 2014. годину

Извештај о раду за 2014. годину

2013. година

Извештај независног ревизора (2013. година)

Извештај о финансијском пословању за 2013. годину

Биланс стања (2013. година)

Биланс успеха (2013. година)

Статистички извештај (2013. година)

Извештај о токовима готовине (2013. година)

Извештај о променама на капиталу (2013. година)

Напомене уз финансијски извештај (2013. година)

2012. година

Извештај о финансијском пословању за 2012. годину

Извештај независног ревизора (2012. година)

Извештај о токовима готовине (2012. година)

Извештај о променама на капиталу (2012. година)

Статистички извештај (2012. година)

Биланс стања (2012. година)

Биланс успеха (2012. година)

Напомене уз финансијски извештај (2012. година)

2011. година

Извештај о финансијском пословању за 2011. годину

Извештај о токовима готовине (2011. година)

Извештај о променама на капиталу (2011. година)

Статистички извештај (2011. година)

Биланс стања (2011. година)

Биланс успеха (2011. година)

Напомене уз финансијски извештај (2011. година)

2010. година

Напомене уз финансијски извештај за 2010. годину

Извештај независног ревизора (2010.година)

Биланс стања (2010.година)

Биланс успеха (2010.година)

Извештај о променама на капиталу (2010.година)

Извештај о токовима готовине (2010.година)

Статистички анекс за 2010. годину

Општи документи

Монографија Агенције за лекове и медицинска средства Србије

Монографија садржи кратак опис послова из делокруга рада и достигнућа која је Агенција постигла у претходном периоду.

Монографију преузмите ОВДЕ

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места преузмите ОВДЕ