Објављено је писмо здравственим радницима о ризику од тешких кожних нежељених реакција током терапије леком
Tecentriq.