Агенције за лекове и медицинска средства Србије – АЛИМС ће у обављању својих законом поверених послова у вези са издавањем дозволе за стављање у промет вакцина које се користе у превенцији COVID-19 болести, приступити стручној и аналитичкој процени свих вакцина за јој се подносе захтеви ради потврде њиховог квалитета, ефикасности и безбедности, а све у интересу заштите здравља грађана Републике Србије. Конкретно, АЛИМС ће на основу иницијативе Владе Републике Србије и надлежног Министарства здравља, спроводити процедуре убрзаног издавања дозволе за лек у складу са Законом (члан 34.), односно лабораторијске контроле квалитета узорака вакцине који ће се обавити по највишим међународним стандардима како у погледу процене документације тако и метода које се примењују у Националној контролној лабораторији у оквиру АЛИМС.

Уколико ова процена и анализе покажу задовољавајуће резултате, које очекујемо у најскоријем могућем року, вакцине ће на основу дозволе и сертификата АЛИМС, моћи да буду доступне и коришћене у Србији за категорије становништва према плану имунизације који састављају надлежне институције.

Наглашавамо да је АЛИМС као регулаторно тело, интернационално препознат центар изврсности, и да је вишеструко сертификована за квалитет свог рада, пре свега од стране Светске здравствене организације (која нас уврштава међу најбољих 50 регулаторних ауторитета у целом свету од 2019. године), као и од надлежних тела Европске уније и Савета Европе, што треба да потврди грађанима да ће дозвола бити издата након евалуације тек уколико потврди највише захтеве и очекивања у погледу вакцина против COVID-19.