Постављена је ажурирана веб апликација ПРЕТРАЖИВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА. У поменутој апликацији можете извршити преглед регистрованих медицинских средстава према према Закону о лековима и медицинским средствима (Сл. гласник РС бр. 30/2010, 107/2012, 105/17-др.закон и 113/2017-др.закон) и према новом Закону о медицинским средствима (Сл. гласник РС, бр. 105/2017).