Компанија Berlin-Chemie A.Menarini Distribution d.o.o., као носилац дозволе за лек обавестила је Агенцију за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) да добровољно повлачи из промета наведене серије лека Flavamed, орални раствор 15mg/5ml, 100ml у Алерту за лек . Приликом праћења стабилности готовог производа у року употребе, произвођач је на појединим серијама лека које су производене у боцама одређеног добављача добио резултате испитивања за нечистоћу Е изван одобрене спецификацијске границе. Одлучено је да све серије лека произведеног у боцама тог добављача, а у циљу заштите безбедности пацијента, буду повучене.
На тржишту Републике Србије доступне су друге серије истог лека произведене у боцама другог добављача, а чији резултати испитивања показују да сви параметри испитивања одговарају прописаним спецификацијским захтевима, односно да не постоји сумња у дефект квалитета.