Представништво Janssen-Cilag Kft Beograd, носилац дозволе за лек Darzalex, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), жели да Вас обавести о следећем:
Сажетак
– Код пацијената лечених леком Darzalex (даратумумаб), пријављена је реактивација вируса хепатитиса Б (ХБВ), укључујући неколико случајева са смртним исходом.
– Пре почетка лечења даратумумабом све пацијенте треба тестирати на ХБВ. Пацијенте који се већ лече даратумумабом, а чији је серолошки статус за ХБВ непознат, такође треба тестирати на ХБВ.
– Пацијенте са позитивним резултатом серолошког тестирања на ХБВ треба пратити због могуће појаве клиничких и лабораторијских знакова реактивације ХБВ-а током лечења даратумумабом и још најмање 6 месеци након завшетка лечења. Уколико је потребно, треба консултовати специјалисте за лечење инфекције ХБВ-ом.
– Код пацијената код којих је дошло до реактивације ХБВ-а, треба прекинути лечење даратумумабом и консултовати специјалисту за лечење инфекције ХБВ-ом.
– О наставку лечења даратумумабом код пацијената код којих је реактивација ХБВ-а адекватно контролисана треба разговарати са лекарима специјализованим за лечење ХБВ-а.
Текст писма здравственим радницима можете погледати овде.
Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“.