Обавештавамо Вас да од 01.07.2019. године почиње обавеза пријављивања безбедносних информација пореклом из клиничких испитивања у складу са Упутством за пријављивање озбиљних и неочекиваних нежељених реакција и озбиљних нежељених догађаја у току спровођења клиничког испитивања лека, као и других значајних безбедносних информација, Верзија 2.0, 06/2019, и то на одговарајућим обрасцима.
Горе наведено Упутство и одговарајући обрасци за пријаву се налазе у функционалној области Регулатива, Хумани лекови, Упутства односно Обрасци.