Обавештавамо клијенте који послују са АЛИМС-ом у домену ветеринарских медицинских средстава да је у току развој и имплементација новог информатичког решења базираног на дигиталној трансформацији пословних процеса за ветеринарска медицинска средства. У наредном периоду АЛИМС ће организовати обуку за клијенте на тему примене и коришћења новог информационог система базираног на дигиталној трансформацији пословних процеса за медицинска средства.
Након потписане сагласности о електронској комуникацији која ће бити постављена на сајту АЛИМСа у функционалној области еУправа и еУслуге, клијенти ће своја корисничка имена и лозинке помоћу којих ће приступати новом порталу моћи да преузмају у просторијама АЛИМС-а сваког радног дана у периоду од 09-11х. Контакт особа је: Срђан Савић.