Поводом све чешћих позива на едукације које организује Национална организација QRIOT Србије, а које се односе на питања из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије („Нови систем фармаковигиланце“, „Сертификација – одговорно лице за вигиланцу, у складу са Законом о медицинским средствима“ и сл.), дајемо следеће САОПШТЕЊЕ:

Агенција за лекове и медицинска средства Србије не организује наведене обуке, не узима учешће на истим, нити на било који начин учествује у њиховој припреми, изради и презентовању информација из ових области.

Агенција ће, у складу са својим надлежностима, и у народом периоду, као и до сада, организовати едукације на теме из области фармаковигиланце, вигиланце медицинских средстава, као и других послова из своје надлежности, а о чему ће заинтересована јавност бити благовремено обавештена.