Национална контролна лабораторија Агенције за лекове и медицинска средства Србије, добила је 19. новембра 2018. године, од Европског директората за контролу лекова и бригу о здрављу Савета Европе (European Directorate for Quality of Medicines and Healthcare of Council of Europe – EDQM of CoE), продужење сертификата о усаглашености система квалитета са захтевима стандарда ISO/IEC 17025.
Компетентност Националне контролне лабораторије потврђена је за контролу квалитета лекова која се спроводи физичко-хемијским, биолошким и микробиолошким методама.

Продужење сертификата које је резултат рада стручног и посвећеног особља НКЛ је значајна и са аспекта заштите јавног здравља и додатне изградње поверења грађана Републике Србије у висок ниво рада Агенције и њених организационих јединица, а у погледу квалитета лекова који се налазе на тржишту наше државе.