Агенцијa за лекове и медицинска средства Србије у сарадњи са Привредном комором Србије, организује едукацију која се односи на приказ новог информатичког решења које ће, носиоци уписа у Регистар медицинских средстава, користити приликом подношења захтева за медицинска средства Агенцији за лекове и медицинска средства Србије.
Решење се односи на коришћење портала који омогућава подношење Захтева и документације у електронском облику од стране клијената и интерног система којег користи Агенција за лекове и медицинска средства Србије, у решавању захтева клијената.
Едукација ће се организовати 29.11.2018, на адреси Привредне коморе Србије, Теразије 23, велика сала.
Детаљније на сајту Привредне коморе Србије .