Објављено је писмо здравственим радницима о ограничењу индикације за лек Keytruda® (пембролизумаб).