У складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 30/2010 и 107/2012) и Правилника о условима, садржају документације и начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека у промет („Службени гласник Републике Србије“ бр. 30/2012), Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава носиоце дозволе следеће:

Дана 27.02.2017. године, одлуком бр. ЕМА/144816/2017, окончан је арбитражни поступак бр. ЕМЕА/В/А/117, који се односи на све лекове за употребу у ветеринарској медицини у облику раствора за ињекцију који садрже гентамицин, а намењени су говедима и свињама. У складу са овим арбитражним поступком, потребно је да носиоци дозволе за лек поднесу одговарајућу варијацију како би ускладили обележавање лека.