Обавештавамо подносиоце захтева да су све еУслуге АЛИМС-а унапређене и да је од 26.02.2018. године на порталу еУправе омогућено:

  • поднети прилог у .xml и .xls формату
  • поднети прилог величине до 10 МB по еУслузи
  • заказати до 5 термина по еУслузи у одређеном временском периоду