Објављено је писмо здравственим радницима о могућим медикацијским грешкама при припреми лека Jevtana.