Објављено је писмо здравственим радницима о измењеним препорукама за контрацепцију при примени лекова који садрже микофенолате.