У Функционалној области Фармаковигиланца објављени су коначни обрасци пропратних писама чија је примена обавезна у поступцима пријаве ИЦСР са територије Р. Србије, ИЦСР ван територије Р. Србије, затим за достављање Периодичног извештаја о безбедности лека и Плана управљања ризиком.
Захваљујемо се одговорним лицима за фармаковигиланцу на прослеђеним коментарима и сугестијама на садржај пропратних писама