Објављено је упутство носиоцима дозвола за лек о достављању Периодичног извештаја о безбедности (ПСУР) у складу са одобреном динамиком.