Објављена су писма здравственим радницима о ризику од прогресивне мултифокалне леукоенцефалопатије при примени кладрибина (Litak) и о леку Eligard и медикацијским грешкама везаним за истицање лека услед прејаког стезања сигурносне игле приликом реконституције лека.