Објављено је писмо здравственим радницима о новим важним препорукама у вези са реактивацијом вируса при примени леналидомида.