Објављено је писмо здравственим радницима у вези са ризиком од медикацијских грешака услед замене две јачине лека Tresiba®.