Објављено је писмо здравственим радницима о новим важним информацијама које се односе на безбедност примене лека Tarceva® (erlotinib).