Произвођач BAXTER HEALTHCARE SA, 8010, Zurich, Švajcarska, издао Важно обавештење о медицинском средству HomeChoice PRO APD System – Aparat za peritonealnu dijalizu, каталошки број: R5C8320.
Безбедносно корективна мера на терену обухвата ажурирање упутства за употребу медицинског средства „HomeChoice PRO APD System“ (код производа: R5C8320). Наиме, саставни део „HomeChoice PRO“ апарата је ваздушна (пнеуматска) пумпа. Одређени звуци налик зујању, звиждању, шкљоцању и вентилирању (ослобађање ваздуха) су очекивани и уобичајени током рада апарата. Појачавање ових звукова у појединим фазама рада апарата је такође уобичајено. Међутим, уколико се неки од ових звукова знатно појача или се појави нови звук, који се раније није чуо током рада апарата, потребно је да коринсик обавести свог лекара и/или сестру или представника произвођача.

Произвођач напомиње да се не очекује да ниво буке, настале у раду апарата, изазове оштећење слуха код пацијента, чак и када се ради о врло „бучном“ апарату. Такође, произвођач наводи да ће, уколико се бука идентификује као непожељна, апарат бити замењен. Према Изјави произвођача, у случају појаве буке, прекид терапије је врло мало вероватан, јер апарат наставља са радом и остаје способан да спроведе терапију. Код пацијената који одаберу да не наставе са терапијом, замена може довести до одлагања терапије до 48 сати, што може резултирати умереним дисбалансом течности и/или електролита. Током обуке за рад са апаратом „HomeChoice PRO APD System“, пацијенти су научени и да ручно спроведу терапију код куће у случајевима када је потребно заменити апарат услед нефункционалности.

Након свега наведеног, произвођач закључује да, док оваква ситуација може привремено утицати на живот пацијента (привремено ремећење комфора), трајно оштећење није очекивано и најгори сценарио код ових пацијената, изостанак терапије, може довести до умереног дисбаланса течности и/или електролита, при чему се овај исход класификује као догађај мале озбиљности или догађај пролазног утицаја на здравље.

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ HomeChoice PRO APD System, произвођача BAXTER HEALTHCARE SA, 8010, Zurich, Švajcarska, издала Решење о упису медицинских средстава у регистар медицинских средстава бр. 515-02-03162-14-001, од 14.04.2015. године, са роком важења до 16.03.2020. године. Носилац уписа наведеног медицинског средства у Регистар медицинских средстава је предузеће DIACELL D.O.O. BEOGRAD, DIACELL D.O.O., Ilije Garašanina 23, Beograd, Republika Srbija, Ilije Garašanina 23.

Писмо важног обавештења произвођача о медицинском средству HomeChoice PRO APD System – Aparat za peritonealnu dijalizu, можете прегледати овде .