Објављено је писмо здравственим радницима у вези са важним новим информацијама о ризику од појаве инсуфицијенције срца код пацијената који су лечени леком Xalkori® ▼ (кризотиниб)