Директор Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) Спец.др.мед. Саша Јаћовић је 19. августа 2015. заједно са председником Агенцијом за лекове и медицинска средства Румуније (National Agency for Medicines and Medical Devices – NAMMD) др. Mariusom Savuom потписао споразум о сарадњи. Овај споразум је потписан током званичне посете високе делегације НАММД коју је још чинио потпредседник Др. Marius Tanasa, и током је руководство НАММД упознато са надлежностима, организацијом и пре свега, успешним резултатима АЛИМС у претходном периоду.

У разговорима је закључено да је АЛИМС у највећој мери постигла стандарде и ниво развоја агенција за лекове и медицинска средства држава чланица ЕУ, али је такође потврђена спремност Румуније и НАММД да даље подржи АЛИМС у њеном укључивању у европску регулаторну мрежу и пре уласка Републике Србије у ЕУ, као и да пружи конкретне информације и консултације по стручним питањима.

Споразум о сарадњи НАММД-АЛИМС

Споразум о сарадњи НАММД-АЛИМС

Овим споразумом је заокружена двогодишња иницијатива АЛИМС у погледу формализовања регионалне сарадње са регулаторним телима земаља у окружењу, што је подразумевало потписивање Меморандума о разумевању и сарадњи са агенцијама за лекове и медицинска средства Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе 2014. године, и Бугарске и сада Румуније 2015. године.

Коначан циљ ових напора је свакако контиунирана доступност квалитетних, ефикасних и безбедних лекова и медицинских средстава нашим грађанима и здравственим радницима, као и њихова заштита од дефектних или фалсификованих производа али и даљи напредак у европским интеграцијама Републике Србије и изградња капацитета АЛИМС кроз едукације и размену информација са колегама из региона.