Поводом информација које су се појавиле у јавности на тему безбедности дијализатора који се налазе на тржишту Републике Србије и уписани су у Регистар медицинских средстава који води Агенција зе лекове и медицинска средства Србије – АЛИМС, обавештавамо грађане о следећем:

  • Дијализатори које је АЛИМС уписао у Регистар медицинских средстава су ефикасна и безбедна медицинска средства водећих светских произвођача дијализатора и у употреби су у Европи и целом свету више од 10 година. Истичемо да њихова употреба није забрањена ни у једној земљи Европске уније.
  • Научно тело Европске Комисије је издало препоруку да се, где је то практично, користе медицинска средства која не отпуштају Bisfenol A, с тим да треба узети у обзир и токсичност, односно штетност алтернативних материјала којима би се заменила супстанца Bisfenol A. Научно тело Европске Комисије наглашава да су подаци који говоре о стварном нивоу изложености Бисфенолу А још увек недовољни и да захтевају даље истраживање, као и да је неопходно испитати токсичност (штетност) супстанци које би се евентуално користиле као замена за Bisfenol A. Стога, понављамо, ни употреба дијализатора са Bisfenolom A није ограничена.
  • Наглашавамо да је евентуална токсичност, односно штетност нових алтернативних материјала још увек недовољно испитана.
  • Свако медицинско средство се у Србији, као што је то и пракса у свету, процењује од стране АЛИМС на начин да се упоређује његова корист за пацијента у односу на ризик који са собом носи његова употреба. Наведена медицинска средства имају многоструко већи бенефит за пацијента од ризика који са собом носи њихова употреба.
  • АЛИМС наставља да прати препоруке и закључке како надлежних тела Европске уније, али и да прати безбедност ових медицинских средстава на нашем тржишту и реаговаће благовремено на свако ново сазнање.