У складу са Законом о лековима и медицинским средствима Србије (Сл. гласник РС бр. 30/2010, 107/2012), Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) организује и прати начин прикупљања и процену нежељених реакција на лекове, као и обраду и процену добијених података, да би у циљу заштите здравља, праве информације о томе биле доступне здравственим радницима, а по потреби и широј јавности.
АЛИМС је покренула поступак ажурирања контаката координатора за фармаковигиланцу именованих од стране здравствених установа Републике Србије. Координатор за фармаковигиланцу је запослено лице здравствене установе које обавља послове прикупљања случајева нежељених реакција у оквиру установе и њиховог прослеђивања АЛИМС-у. Осим тога, АЛИМС посредством координатора обавештава здравствене установе о новим безбедносним информацијама о лековима, едукацијама из фармаковигиланце и новинама у овој важној области.

У зависности од сложености организационе структуре здравствене установе, препорука је да за сваку специфичну област, односно клинику, буде надлежан један координатор за фармаковигиланцу.
Уколико имате питања у вези са именовањем координатора за фармаковигиланцу и достављањањем контакт података АЛИМС-у, можете се додатно информисати у Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а путем телефона 011/3951-130.