Објављено је писмо здравственим радницима о новим важним информацијама које се односе на безбедност примене лека Invirase® (саквинавир).