Представништво TEVA Serbia d.o.o. Београд, као носилац дозволе у Републици Србији за лек Fluorouracil-Teva, 50 mg/ml, rastvor za injekciju обавештава јавност да добровољно повлачи серију лека 1151113.
Алерт за лек преузмите овде.