Произвођач Bard Peripheral Vascular, Inc., Arizona, SAD је издао Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства DuaLok Localization Wire (димензија 20G x 57mm и 20G x 77mm).
Произвођач је примио четири пријаве у којима је наведено да је паковање медицинског средства „DuraLok Breast Localisation Wire“ било оштећено на тај начин да је жица вирила из паковања. Због наведеног, произвођач се одлучио на Безбедносно корективну меру повлачења оних серија и лотова медицинских средстава који су погођени овим проблемом, a који су наведени на Важном обавештењу произвођача о добровољном повлачењу медицинског средства.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ DuaLok Localization Wire, димензија 20G x 57mm и 20G x 57mm, произвођача Bard Peripheral Vascular, Inc., Arizona, SAD, издала Решење број 515-07-1502-12-1 од 03.08.2012. године, којим је одобрен увоз двадесет комада медицинског средства „DuaLok Localization Wire“ (10 комада димензија 20G x 57mm и 10 комада димензија 20G x 77mm) које није уписано у Регистар медицинских средстава, у сврху лечења одређеног пацијента, или групе пацијената. Носилац Решења којим се одобрава увоз нерегистрованог медицинског средства је предузеће Biostent d.o.o., Beograd, Čede Minderovića 4.
Писмо Важног обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства DuaLok Localization Wire, димензија 20G x 57mm и 20G x 57mm , можете прегледати овде .