У делу Хумани лекови постављено је важно обавештење за лек Gastroperidon, tablete 30×10 mg које се односи на повлачење лека из промета.