Писмо здравственим радницима o важности утврђивања дивљег-типа RAS гена (егзони 2, 3 и 4 KRAS и NRAS) пре започињања терапије леком Vectibix® (панитумумаб)
Компанија PharmaSwiss у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), овим путем жели да Вас обавести о следећем:

Сажетак:

  • Пре започињања терапије леком Vectibix® неопходно је доказати присуство дивљег типа RAS гена (егзони 2, 3 и 4 KRAS и NRAS)
  • RAS мутациони статус треба одредити у лабораторији са искуством која користи валидирану методу
  • Од сада је контраиндикована комбинација лека Vectibix® са хемиотерапијом која садржи оксалиплатин (нпр. терапијски протокол FOLOFOX) код
    пацијената са мутираним RAS генима и код пацијената код којих статус RAS гена није познат
  • Примећено је скраћење преживљавања без прогресије болести (PFS) и укупног преживљавања (OS) код пацијената са RAS мутацијама изван егзона 2 KRAS
    гена, који су примали лек Vectibix® у комбинацији са FOLFOX хемиотерапијом у поређењу са пацијентима који су примали само FOLFOX

Текст писма здравственим радницима можете погледати овде.