У делу Хумани лекови постављено је важно обавештење за лек Levomax, филм таблете 10×500 mg које се односи на одступање од стандарда квалитета лека.