Приликом подношења захтева за увоз лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава, у случајевима када је потребно доставити мишљење Министарства здравља Републике Србије у складу са чланом 5. тачка 8) Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицински средстава („Сл. гласник РС“, бр. 2/2014 и 14/2014), потребно је доставити оригинал наведеног мишљења.