Агенција за лекове и медицинска средства Србије је у својој досадашњој пракси велики напор уложила како би побољшала квалитет свог рада и пацијентима у Србији обезбедила квалитетне, безбедне и ефикасне лекове и медицинска средства. Стога је континуирано унапређење квалитета услуге један од основних принципа сертификованог система менаџмента квалитетом Агенције, а интензивна сарадња са клијентима императив нашег постојања.
И ове године достављамо Вам Анкету за утврђивање степена испуњења очекивања корисника услуга АЛИМС и њиховог задовољства пруженим услугама, јер сматрамо да би Ваше мишљење, предлози и сугестије, допринели унапређењу нашег система менаџмента квалитетом, повећању ефикасности Агенције и унапређењу наше сарадње.
Анкету можете преузети ОВДЕ .