Представништво AstraZeneca UK Ltd, као носилац дозволе за лек Pulmicort у Републици Србији, обавестило је Агенцију за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) да постоји мања грешка у тексту обележавања интермедијерног паковања (кесица) за седам наведених серија лека Pulmicort, суспензија за распршивање 0.5мг/мл. У функционалној области Хумани лекови отворена је страна „Одступање од стандарда квалитета лека у хуманој медицини“ где можете преузети документ у потпуности.