Агенције за лекове и медицинска средства Србије је 27.12.2013. у Боеграду одржала стручни скуп „Улога Агенције за лекове и медицинска средства Србије у обезбеђењу поузданих информација о лековима и медицинским средствима“. Овај скуп је реализован уз подршку Канцеларије Светске здравствене организације у Београду, а био је намењен пре свега фармацеутима у државним и приватним апотекама, као и болничким апотекама као и представницима фармацеутске индустрије.
Скуп је окупио преко 70 учесника из целе Србије који су кроз већи број предавања експерата Агенције имали прилику да се едукују на тему информација о лековима као интегралног дела Националне политике лекова, затим о индикаторима процене рационалне терапије лековима, и показатељима промета и потрошње лекова за употребу како у хуманој тако и у ветеринарској медицини. Такође су представљена и искуства у одобравању оглашавања лекова и медицинских средстава, у процени иновативности лекова и фармакоекономских показатеља и промотивних материјала, а одвојено је време и за фармаковигилнцу и вигиланцу медицинских средстава. Представљен је и интегрални информациони систем Агенције, као и публикације и интернет страница Агенције, и коначно учесници су учествовали и у радионици на тему одобравања промотивног материјала.
Ово је била прилика да се фармацеутима пренесу информације о пословима којима се Агенција бави, и појача сарадња ових здравствених радника са Агенцијом, и по оценама учесника се овај циљ у потпуности постигао.