Представништво Pfizer H.C.P. Corporation, носилац дозволе за вакцине Prevenar® (седмовалентна пнеумококна вакцина) и Prevenar 13® (тринаестовалентна пнеумококна вакцина), у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), проследио је писмо здравственим радницима о замени вакцине Prevenar® вакцином Prevenar 13®.
Препоруке за здравствене раднике:

  • Вакцина Prevenar 13® je директна замена зa до сада коришћену вакцину Prevenar® i применјује се на исти начин и по истој шеми као вакцина Prevenar®.
  • Одојчад и деца којима је започета имунизација вакцином Prevenar®, могу прећи на Prevenar 13® у било ком тренутку.
  • Деца за коју се сматра да су комплетно имунизована вакцином Prevenar® треба да приме једну дозу вакцине Prevenar 13® како би се изазвао имунолошки одговор на 6 додатних серотипова

Писмо здравственим радницима можете погледати oвде .
Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима и Правилником о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежењених реакција на лекове“.