Произвођач ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, Division of Ethicon, Inc. a Johnson & Johnson Company, 33 Technology Drive, Irvine, CA 92618-9824, SAD, је издао Важно обавештење о медицинским средствима:
1)STERRAD Adaptor Tip: I; II; III – Adapter za instrumente sa lumenom, za plazma sterilizaciju (каталошки бројеви: 15401, 15402 и 15403)
2)STERRAD Booster – Dodatak za plazma sterilizaciju instrumenata sa lumenom, sa hidrogen peroksidom (каталошки број: 15400-020)
Важно обавештење о медицинским средствима
ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ НА ТЕРЕНУ